Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số giúp các em học sinh nắm được cách tính tổng của của nhiều số có nhớ và không nhớ, củng cố các dạng bài tập SGK Toán 2 chương 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Tổng của nhiều số (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 91

2 + 3 + 4 = 9

Hoặc

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2

Ta có: 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 4 bằng 9 viết 9

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2

  • 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6
  • 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2

  • 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 9 bằng 20
  • 20 cộng 8 bằng 28, viết 8 nhớ 2
  • 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7
  • 7 thêm 2 bằng 9, viết 9

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

3 + 6 + 5 = 8 + 7 + 5 =

7 + 3 + 8 = 6 + 6 + 6 + 6 =

Hướng dẫn giải

3 + 6 + 5 = 14 8 + 7 + 5 = 20

7 + 3 + 8 = 18 6 + 6 + 6 + 6 = 24

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 68, 65, 60, 96

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2

12 kg + ....kg + ....kg = .... kg 5l + .....l + ....l + ....l = ....l

Hướng dẫn giải

12 kg + 12 kg + 12 kg = 36 kg 5l + 5l + 5l + 5l = 20l

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân

Đánh giá bài viết
11 4.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm