Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau, biết đọc viết và tính kết quả của phép nhân. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Hướng dẫn giải bài Phép nhân (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 92, 93)

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

2 được lấy 5 lần

  • 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
  • 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2.
  • Ta chuyển thành phép nhân, viết như sau:
  • 2 × 5 = 10
  • Đọc là hai nhân 5 bằng 10
  • Dấu × gọi là dấu nhân

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau sang phép nhân theo mẫu:

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

b) 5 × 3 = 15

c) 3 × 4 = 12

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết phép nhân theo mẫu

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 Mẫu: 4 × 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 2

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

Hướng dẫn giải

b) 9 × 3 = 27

c) 10 × 5 = 50

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép nhân

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) 5 × 2 = 10

b) 4 × 3 = 12

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Đánh giá bài viết
1 4.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm