Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5: Diện tích hình thang

124 38.660

Giải bài tập Toán 5: Diện tích hình thang

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5: Diện tích hình thang với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về cách tính diện tích hình thang. Bên cạnh đó, lời giải hay cho bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5: Diện tích hình thang còn giúp các em biết cách vận dụng công thức tính diện tích hình thang vào các bài toán liên quan. 

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5: Hình thang

Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Cách tính diện tích hình thang: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 , 3 trang 93, 94 SGK Toán lớp 5

Bài 1: Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao 5 cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao 10,5 m

Câu 2: Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110, và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó

HƯỚNG DẪN GIẢI Bài Tập Toán 5

Câu 1:

a) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

b) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Câu 2

a) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

b) Diện tích của hình thang là:

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Đáp số: 32, 5 cm2

       20 cm2

Câu 3:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

 Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5

Ngoài giải bài tập SGK Toán 5, VnDoc.com còn cung cấp lời giải hay vở bài tập Toán 5. Để học tốt Toán 5, mời các bạn tham khảo Lời Giải vở bài tập Toán 5 bài 91: Diện tích hình thang. Bài tiếp theo sau bài tập này cũng đã được chúng tôi cung cấp lời giải.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang.

Đánh giá bài viết
124 38.660
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm