Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang

146 50.217

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay cho bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5: Diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập 1, 2 , 3 trang 94 SGK Toán lớp 5

Câu 1: Tính diện tích hinh thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Câu 2: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m. Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Diện tích hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Diện tích hinh thang là:

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Đáp số: 

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Câu 2:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 × 2/3 = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

\frac{\left(120+80\right)\times75}{2}=\ 7500\  (m2)

1 mét vuông thu hoạch được số thóc là:

64,5 : 100 = 0,645 (kg thóc)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Câu 3:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống

Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chung đáy DC, Có chiều cao bằng nhau là đoạn thẳng AD, có đáy bé bằng 3 cm.

b) Ghi chữ S vào ô trống diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB X AD = 9cm × AD

Diện tích hình thang AMCD bằng:

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Ta có:

 Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD là sai.

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung 1, 2 , 3 trang 95 SGK Toán lớp 5

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông là:

a) 3 cm và 4 cm

b) 2,5 cm và 1,6 cm

c) 2/5 dm và 1/6 dm

Câu 2: Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Câu 3: Trên một mảnh vườn hình thang người ta sử dụng 30% diện tích đất để trồng đu đủ và 25% diện tích đất để trồng chuối.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 mét vuông đất.

b) Hỏi số cây chuối được trồng nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1 mét vuông đất.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Diện tích hình tam giác vuông bằng độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho chiều cao

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Câu 2:

Diện tích của hình thang ABED là:

\frac{\left(2,5+1,6\right)\times1,2}{2}=2,46 (dm2)
Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH = 1,2 dm nên diện tích của hình tam giác BEC bằng

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5
Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)

Đáp số: 1,68 (dm2)

Câu 3:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là:

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5
Diện tích trồng cây đu đủ là: (2400 : 100) × 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 100 × 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ được trồng là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối được trồng là: 600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số a) 480 cây

b) 120 cây

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn - Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải Vở bài tập Toán 5: Luyện tập Diện tích Hình Thang hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
146 50.217
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm