Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừ số - Tích giúp các em học sinh nắm được nhận biết tên gọi thành phần và kết quả các phép nhân, củng cố cách tìm kết quả của các phép nhân. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân

Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Hướng dẫn giải bài Thừa số - Tích (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 94)

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các tổng sau dưới dạng tích theo mẫu

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 9 + 9 = 9 × 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 4

c) 10 + 10 + 10 = 10 × 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các tích dưới dạng tổng số các hạng bằng nhau rồi tính theo mẫu:

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) 5 × 2 b) 3 × 4

2 × 5 4 × 3

Hướng dẫn giải

a) 5 × 2 = 5 + 5 = 10

2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

b) 3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép nhân theo mẫu, biết:

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Hướng dẫn giải

a) 8 × 2 = 16

b) 4 × 3 = 12

c) 10 × 2 = 20

a) 5 × 4 = 20

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
5 3.020
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm