Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2: Bảng nhân 2 - Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, giải các bài toán đếm thêm 2 trong phạm vi bảng nhân 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 95)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 2 = 2 × 8 = 2 × 7 =

2 × 4 = 2 × 10 = 2 × 5 =

2 × 6 = 2 × 1 = 2 × 9 =

2 × 3 =

Hướng dẫn giải

2 × 2 = 4 2 × 8 = 16 2 × 7 = 14

2 × 4 = 8 2 × 10 = 20 2 × 5 = 10

2 × 6 = 12 2 × 1 = 2 2 × 9 = 28

2 × 3 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?

Hướng dẫn giải

6 con gà có số chân là:

2 × 6 = 12 (chân)

Đáp số: 12 chân

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào chỗ trống

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng nhân 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 96)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 2 × 8 = 16

2 × 5 = 10

Điền lần lượt các số: 2 × 2 = 4 + 5 = 9

2 × 4 = 8 – 6 = 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính theo mẫu:

2 cm × 5 = 2 kg × 4 =

2 dm × 8 = 2 kg × 6 =

2 kg × 9 =

Hướng dẫn giải

2 cm × 5 = 10 cm 2 kg × 4 = 8 kg

2 dm × 8 = 16 dm 2 kg × 6 = 12 kg

2 kg × 9 = 18 kg

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn giải

8 xe đạp có số bánh xe là:

8 × 2 = 16 (bánh xe)

Đáp số: 16 bánh xe

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 12, 18, 20, 14, 10, 16, 4

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Thừa số

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

7

9

10

2

Tích

8

Hướng dẫn giải

Thừa số

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

7

9

10

2

Tích

8

10

14

18

20

4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 2: Bảng nhân 3 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
14 5.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm