Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 trang 95 này sẽ giúp các em học sinh nắm được dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2, cách nhận biết số chẵn, số lẻ, cách giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2.

Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2

Giải bài tập trang 91, 92, 93 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2:

Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng chia hết cho 2 (Hoặc các chữ số tận cùng là số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8).

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 95)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 95/SGK Toán 4)

Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84 683; 5782; 8401:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào không chia hết cho 2?

Đáp án:

a) Số chia hết cho 2 là: 98; 1000; 744; 5782; 7536.

b) Số không chia hết cho 2 là: 35; 89; 867; 8401; 84 683.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 95/SGK Toán 4)

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b) Viết hai số có ba chữu số, mỗi số đều không chia hết cho 2.

Đáp án:

a) Bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2 là: 44; 98; 68; 26.

b) Hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2 là: 397; 675.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 95/SGK Toán 4)

a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữu số, mỗi số có cả 3 chữ số đó.

Đáp án:

a) 346; 364; 436; 634.

b) 365; 563; 635; 653.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 95/SGK Toán 4)

a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340; 342; 344; ... ; ... ; 350.

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347; 8349; 8351; ... ; ... ; 8357.

Đáp án:

a) 340; 342; 344; 346; 348; 350.

b) 8347; 8349; 8351; 8353; 8355; 8357.

Mời các bạn tham khảo Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 5.

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Ngoài ra, VnDoc còn cung cấp các lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn học tốt môn Toán hơn. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
94 20.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm