Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5: Hình tròn, đường tròn

118 12.043

Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 96, 97: Hình tròn, đường tròn với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về hình tròn, đường tròn, cách vẽ đường tròn, hình tròn. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập Hình tròn, đường tròn (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 96, 97)

Câu 1: Vẽ hình tròn có

a) Bán kính 3 cm             b) Đường kính 5cm

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm A và B đều có bán kính 2 cm.

Câu 3: Vẽ theo mẫu

Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Vẽ hình tròn như sau:

 Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Câu 2:

 Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Câu 3:

Cách vẽ:

-Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB

-Vẽ nửa đường tròn đường kính AO

-Vẽ nửa đường tròn đường kính OB

 Giải bài tập trang 96, 97 SGK Toán 5

Đánh giá bài viết
118 12.043
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm