Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải bài tập trang 96 SGK Toán lớp 4: Dấu hiệu chi hết cho 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5. Bên cạnh đó, lời giải hay cho bài tập SGK toán lớp 4 trang 96 này còn giúp các em nắm rõ các bài toán so sánh lớn hơn nhỏ hơn, các bài tập liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5.

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5:

Dấu hiệu chia hết cho 5: Có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 96)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 96/SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5?

Đáp án:

a) Số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 96/SGK Toán 4)

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < ... < 160;

b) 3575 < ... < 3585;

c) 335; 340; 345; ... ; ... ; 360.

Đáp án:

a) 150 < 155 < 160;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335; 340; 345; 350; 355; 360.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 96/SGK Toán 4)

Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Đáp án:

Ta có thể viết được các số sau: 570; 705; 750.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 96/SGK Toán 4)

Trong các số 35; 8; 57; 660; 3000; 945; 5553:

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Đáp án:

a) Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là: 660; 3000.

b) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35; 945.

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5

Đánh giá bài viết
112 23.709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm