Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5

Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4:

Lời giải hay cho bài tập trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 96 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 2

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 và DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 96)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 96/SGK Toán 4)

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

Đáp án:

a) 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) 2050; 900; 2355.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 96/SGK Toán 4)

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Đáp án:

Các em có thể viết như sau:

a) 328; 542; 660

b) 550; 725; 850

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 96/SGK Toán 4)

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Đáp án:

a) Số chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 48; 2000; 9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 96/SGK Toán 4)

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Đáp án:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là các số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 96/SGK Toán 4)

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Đáp án:

Số táo của Loan phải là số bé hơn 20, vừa chia hết cho 2 vừa chai hết cho 5.

Vậy số táo của Loan phải là số bé hơn 20 và là số có tận cùng bằng 0. Vậy số táo của Loan là 10 quả.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 97 SGK Toán 4: Dấu hiệu chia hết cho 9

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 86: Luyện tập hay đề thi học kì 1 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
138 30.400
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm