Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn - Luyện tập

94 22.178

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn, vận dụng cách tính chu vi hình tròn, đường kính, bán kính cho từng bài tập.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang

Hướng dẫn giải bài tập trang 98 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn (bài 1, 2, 3 trang 98/SGK Toán 5)

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d

a) d = 0,6 cm        b) d = 2,5 dm          c) d = 4/5 m

Câu 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính r

a) r = 2,75 cm       b) r = 6,5 dm           c) r = 1/2 m

Câu 3: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d

a) 0,6 × 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c) 4/5 × 3,14 = 2, 512 (m)

Đáp số: a) 1,844 cm

b) 7,85 dm

c) 2, 512 m

Câu 2: Chu vi hình tròn là:

a) 2,75 × 2 × 3,14 = 17,27 (cm)

b) 6,5 × 2 × 3,14 = 40,82 (dm)

c) 0,5 × 2 × 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số: a) 17,27 cm

b) 40,82 dm

c) 3,14 m

Câu 3:

Chu vi của bánh xe là:

0,75 × 3,14 = 2,355 m

Đáp số: 2,355 m

Hướng dẫn giải bài tập trang 99 SGK Toán 5: Luyện tập - Chu vi hình tròn (bài 1, 2, 3, 4 trang 99/SGK Toán 5)

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5

Câu 2:

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84 dm

Câu 3: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65 m

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Người đi xe đạp sẽ được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Cho nửa hình tròn H. Chu vi hình H là:

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5

A. 18,84 cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42 cm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Chu vi hình tròn có bán kính r là:

a) 9 × 2 × 3,14 = 56,52 m

b) 4,4 × 2 × 3,14 = 27,623 dm

 Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5

Đáp số: a) 56,52 m

b) 27,623 dm

c) 15,7 cm

Câu 2:

a) Ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 15,7

d = 15,7 : 3,14

D = 5

Vậy đường kính hình tròn là 5m

b) Ta có:

r × 2 × 3,14 = C

r × 2 × 3,14 = 18,84

r × 6,28 = 18,84

r = 3

Vậy bán kính hình tròn là 3dm

Câu 3

a) Chu vi của bánh xe là:

0,65 × 3,14 = 2,041 m

b) Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,041 × 10 = 20,41 m

Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 × 100 = 204,1 m

Đáp số: a) 2,041 m

b) 20,41 m và 204,1 m

Câu 4:

Chọn đáp án D

Chu vi hình tròn H có đường kính 6cm là:

6 × 3,14 = 18,84 cm

Nửa chu vi của hình tròn là:

18,84 : 2 = 9,42 cm

Chu vi của hình H là:

9,42 + 6 = 15,42 cm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 5: Diện tích hình tròn - Luyện tập

Đánh giá bài viết
94 22.178
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm