Giải bài tập Vật lý 10 bài 8: Thực hành - Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8: Thực hành - Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do là tài liệu hay đã được VnDoc.com tổng hợp để phục vụ các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Vật lý lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8: Thực hành - Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi tự do?

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là chuyển động nhanh dần đều.

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

Công thức tính gia tốc rơi tự do:

g\ =\ \frac{2s}{t^2}

Trong đó: s: quãng đường đi được của vật rơi tự do (m).

t: thời gian vật rơi tự do (s).

2. Kết quả:

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi tự do: Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của vật rơi: so = 0 (mm).

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8

Vẽ đồ thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục tung và trục hoành để vẽ đồ thị s = s(t2).

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8

a) Nhật xét: Đồ thị s = s(t2) có dạng là một đường cong parabol. Như vậy chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần đều, ta có thể xác định các giá trị của g theo công thức.

g\ =\ \frac{2s}{t^2} và vận tốc của vật rơi tại cổng E theo công thức: v\ =\ \frac{2s}{t} ứng với mỗi lần đo. Hãy tính giá trị trên và nghi vào bảng 8.1

c) Vẽ đồ thị v = v(t) có dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi tự do tăng dần theo thời gian. Vậy chuyển động rơi tự do là chuyển động của vật.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 8

Đánh giá bài viết
22 27.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Vật Lí 10 Xem thêm