Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16

Giải VBT Sinh học 7 bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 16 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Đối tượng thực hành (trang 39 VBT Sinh học 7): Giun đất

II. Kết quả thực hành (trang 39 VBT Sinh học 7)

1. (trang 39 VBT Sinh học 7): Dựa vào mẫu vật và hình vẽ 16.1 SGK, vẽ và chú thích cấu tạo ngoài của giun đất.

Trả lời:

Cơ thể giun đất

Mặt bụng của phần đầu giun đất

Các vòng tơ quanh các đốt

1 lỗ miệng

1 lỗ miệng

1 vòng tơ

2 đai sinh dục

2 vòng tơ

2 vòng tơ

3 lỗ hậu môn

3 lỗ cái

 
 

4 đai sinh dục

 
 

5 lỗ đực

 

2. (trang 39 VBT Sinh học 7): Dựa vào hình 16.3 (SGK) và bản mổ mẫu vật, hãy vẽ và chú thích cấu tạo cơ quan tiêu hóa, cơ quan thần kinh thay cho các số trên hình 16.3 B, C

Trả lời:

1 - lỗ miệng; 2 - hầu; 3 - thực quản; 4 - diều; 5 - Dạ dày cơ; 6 - ruột; 7 - ruột tịt; 8 - Hạch não; 9 - vòng hầu; 10 - chuỗi thần kinh bụng

III. Nhận xét, đánh giá (về các khâu: chuẩn bị thực hành; thao tác thực hành; kết quả thực hành) (trang 40 VBT Sinh học 7)

Thành công: đã thực hiện đúng các bước tiến hành

Đánh giá bài viết
27 2.696
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm