Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21

Giải VBT Sinh học 7 bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Đặc điểm chung (trang 49, 50 VBT Sinh học 7)

1. (trang 49 VBT Sinh học 7): Quan sát hình 21.1 (SGK), đánh dấu (√) hoặc điền cụm từ gợi ý:

Ở cạn, biển, ở nước ngọt, nước lợ, vùi lấp, bò chậm chạp, bơi nhanh, vỏ xoắn ốc, 2 mảnh vỏ, vỏ tiêu giảm vào bảng 1 sao cho phù hợp.

Trả lời:

Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 21

2. (trang 50 VBT Sinh học 7): Nêu các đặc điểm chung của thân mềm

Trả lời:

Đặc điểm chung là: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản.

II. Vai trò (trang 50 VBT Sinh học 7)

1. (trang 50 VBT Sinh học 7): Chọn tên các đại diện thân mềm có ở địa phương em ghi vào bảng 2.

Trả lời:

STT

Ý nghĩa thực tiễn

Tên đại diện

1

Làm thực phẩm cho người

Ngao, sò, ốc, hến, trai,…

2

Làm thức ăn cho động vật khác

Ốc, hến,…

3

Làm đố trang trí

Ngọc trai

4

Làm vật trang trí

Vỏ ốc, ngao, sò,…

5

Làm sạch môi trường nước

Trai, hến,…

6

Có hại cho cây trồng

Ốc sên, ốc bươu vàng,…

7

Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán

Ốc

8

Có giá trị xuất khẩu

Bào ngư, sò huyết,…

9

Có giá trị về mặt địa chất

Vỏ ốc, vỏ sò,…

Ghi nhớ (trang 51 VBT Sinh học 7)

Trai, sò, ốc sên, ốc bươu vàng, mực có môi trường sống và lối sống rất khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển. Trừ một số thân mềm có hại còn hầu hết chúng đều có lợi về nhiều mặt.

Câu hỏi (trang 51 VBT Sinh học 7)

1. (trang 51 VBT Sinh học 7): Vì sao khoa học lại xếp con mực bơi nhanh cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp?

Trả lời:

Vi chúng đều có đặc điểm chung là: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản

2. (trang 51 VBT Sinh học 7): Ở các chợ và vùng biển địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loài nào có giá trị xuất khẩu?

Trả lời:

Các loài thân mềm được bán làm thực phẩm là: trai, hến, sò, mực, bạch tuộc,…

Loài có giá trị xuất khẩu: mực, bạch tuộc, sò huyết, bài ngư,…

Vi chúng đều có đặc điểm chung là: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản

Đánh giá bài viết
8 1.645
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm