Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23

Giải VBT Sinh học 7 bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 23 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

I. Đối tượng quan sát (trang 54 VBT Sinh học 7): Tôm sông

II. Kết quả quan sát (trang 54 VBT Sinh học 7)

1. (trang 54 VBT Sinh học 7): Chú thích vào các hình dưới đây (hình 23.1, 23.3 B, 23.3 C trong SGK), thay cho các con số: 1, 2, 3, 4,… theo yêu cầu bài thực hành.

Trả lời:

- Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực

- Chú thích hình 23.3 B: 3. Dạ dày, 4. Tuyến gan, 6. Ruột

- Chú thích hình 23.3 C: 1. 2 hạch não, 2. Vòng thần kinh hầu, 5. Khối hạch ngực, 7. Chuỗi hạch thần kinh bụng

III. Nhận xét: (trang 54 VBT Sinh học 7)

1. (trang 54 VBT Sinh học 7): Nhận xét về cách tiến hành bài thực hành của nhóm (nguyên nhân thành công)

Trả lời:

Thành công vì thực hiện đúng các bước tiến hành mổ

Đánh giá bài viết
7 1.647
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm