Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60

Giải VBT Sinh học 7 bài 60: Động vật quý hiếm

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 60 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

II. Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam (trang 128 VBT Sinh học 7)

1. (trang 128 VBT Sinh học 7): Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

Trả lời:

Bảng. Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

Tên động vật quý hiếm

Cấp độ đe dọa tuyệt chủng

Giá trị động vật quý hiếm

1. Ốc xà cừ

Rất nguy cấp (CR)

1

2. Hươu xạ

Rất nguy cấp (CR)

2

3. Tôm hùm đá

Nguy cấp (EN)

3

4. Rùa núi vàng

Nguy cấp (EN)

4, 9

5. Cà cuống

Sẽ nguy cấp (VU)

5

6. Cá ngựa gai

Sẽ nguy cấp (VU)

6

7. Khỉ vàng

Ít nguy cấp (LR)

7

8. Gà lôi trắng

Ít nguy cấp (LR)

8, 10

9. Sóc đỏ

Ít nguy cấp (LR)

9

10. Khướu đầu đen

Ít nguy cấp (LR)

8, 10

Câu trả lời lựa chọn

Ít nguy cấp (LR); Sẽ nguy cấp (VU); Nguy cấp (EN); Rất nguy cấp (CR)

1. Kĩ nghệ khảm trai; 2. Dược liệu sản xuất nước hoa; 3. Thực phẩm đặc sản xuất khẩu; 4. Dược liệu chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ; 5. Thực phẩm đặc sản gia vị; 6. Dược liệu chữa hen tăng sinh lực; 7. Cao khỉ (dược liệu), động vật thí nghiệm; 8. Động vật đặc hữu, thẩm mĩ; 9. Giá trị thẩm mĩ; 10. Động vật đặc hữu… chim cảnh.

Câu hỏi (trang 129 VBT Sinh học 7)

1. (trang 129 VBT Sinh học 7): Thế nào là động vật quý hiếm.

Trả lời:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu,... đồng thời nó phải là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.

2. (trang 129 VBT Sinh học 7): Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Em hãy điền những thông tin cần thiết vào bảng sau.

Trả lời:

Cấp độ phân hạng động vật quý hiếm

Giải thích

Ví dụ

1. Rất nguy cấp (CR)

những loài có số lượng cá thể giảm sút 80%

ốc xà cừ, hươu xạ.

2. Nguy cấp (EN)

những loài có số lượng cá thể giảm sút 50%

tôm hùm, rùa núi vàng

3. Sẽ nguy cấp (VU)

những loài có số lượng cá thể giảm sút 20%

cà cuống, cá ngựa gai

4. Ít nguy cấp (LR)

những loài động vật được nuôi bảo tồn

khỉ vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ, khướu đầu đen

Đánh giá bài viết
12 415
Giải Vở BT Sinh Học 7 Xem thêm