Giải bài toán có lời văn các lớp

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
GIẢI BÀI TOÁN LỜI VĂN
LỚP 3
Dạy học giải bài toán lời văn trong Toán 3 bao gồm những nội dung ch yếu sau:
- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Gấp một số lên nhiều lần.
- Giảm đi một số lần.
- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
I. Tìm một trong các phần bằng nhau của một s
- Tổng quát: Tìm
1
n
của số A.
- ch giải: Lấy A : n
- Bài tập vận dụng:
Bài 1. Chị 12 i kẹo, chị cho em
1
3
số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo ?
Giải: Ch cho em số kẹo là:
12 : 3 = 4 (cái)
Đáp số: 4 cái kẹo.
Bài 2. Một hình chữ nhật chiều dài 25cm, chiều rộng bằng
1
5
chiều dài. Tính chu vi hình
chữ nhật đó.
Giải: Chiều rộng hình chữ nhật : 25 : 5 = 5 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (25 + 5)
2 = 60 (cm).
Đáp số: 60cm.
II. Gấp một số lên nhiều lần
- ch giải: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với s lần.
- Bài tập áp dụng:
Bài 1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Giải: Tuổi chi m nay :
6
2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi.
Bài 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao
nhiêu qu cam ?
Giải: S quả cam mẹ hái được là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
7
5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam.
III. Giảm đi một số lần
- ch giải: Muốn giảm một s đi nhiều lần ta chia số đó cho s lần.
- Bài tập áp dụng:
Bài 1. Mẹ 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu
quả ởi ?
Giải: Số qu ởi còn lại là:
40 : 4 = 10 (quả)
Đáp số: 10 quả bưởi.
Bài 2. Một ng việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi
làm ng việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ ?
Giải: Công việc đó m bằng máy hết số gi là:
30 : 5 = 6 (giờ)
Đáp số: 6 giờ.
IV. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
dụ 1. 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can mấy lít mật ong ?
Giải: Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số: 5l mật ong.
dụ 2. 35 l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can mấy lít mật ong ?
Giải: Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Số t mật ong trong 2 can là:
5
2 = 10 (l)
Đáp số: 10l mật ong.
GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Dạy học giải bài toán có lời văn trong Toán 4 bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Tiếp tục dạy học giải các dạng i toán đã học các lớp 1, 2, 3, đặc biệt các i
toán lời văn liên quan đến c phép tính với phân số hoặc số đo các đại lượng mới học
lớp 4.
- Giải các bài toán về : “Tìm số trung bình cộng” ; “Tìm hai số biết tổng hiệu của hai
số đó” ; “Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số của hai số đó” ; “Hai bài toán bản về phân số”.
- Giải các bài toán nội dung hình học.
- Giải các bài toán khác liên quan đến “biểu đồ”, ứng dụng “tỉ lệ bản đồ”.
I. Tìm số trung bình cộng
1. Cách giải:
- Số trung bình cộng = Tổng các số : số các số
- Tổng các số = số trung bình cộng
số các số.
2. Bài tập vận dụng:
Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số : 4 ; 6 ; 8 ; 10.
Giải: Trung bình cộng c số đã cho : (4 + 6 + 8 + 10) : 4 = 7.
Bài 2. Trung bình cộng của ba s bằng 20. Tìm tổng của ba số đó.
Giải: Tổng của ba số đó : 20
3 = 60.
Bài 3. Trung bình cộng của năm số bằng 96. Hãy tìm số thứ năm, biết trung bình cộng
của bốn số còn lại bằng 80.
Giải: Tổng của năm số đó : 96
5 = 480
Tổng của bốn số còn lại : 80
4 = 320
Số thứ m : 480 320 = 160.
II. m hai số biết tổng hiệu của hai số đó
1. Tóm tắt:
2. Cách giải:
- ch 1. Số : (Tổng Hiệu) : 2
Số lớn : Tổng Số (hoặc: Hiệu + Số bé)
- ch 2. Số lớn : (Tổng + Hiệu) : 2
Số là: Tổng Số lớn (hoặc: Số lớn Hiệu).
3. Bài tập vận dụng:
Số bé :
Hiệu
Tổng
Số lớn :

Bài toán có lời văn các lớp 3, 4, 5

Giải bài toán có lời văn các lớp 3, 4, 5 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, ôn tập, chuẩn bị tốt kiến thức môn Toán cho một năm học mới.

Ngoài Giải bài toán có lời văn các lớp trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 3, 4, 5 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
6 2.022
Toán lớp 5 Xem thêm