Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 30

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 30.1 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

a) SiO2 và CO2; b) SiO2 và NaOH;

c) SiO2 và CaO; d) SiO2 và H2SO4;

e) SiO2 và H20.

Lời giải:

Những cặp chất có thể tác dụng với nhau:

b) SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H20

c) SiO2 + CaO → CaSiO3

Bài 30.2 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9: Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần: 75% SiO2; 12% CaO; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Lời giải:

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

xNa2O.yCaO.zSiO2; M_{Na_2O} = 62g; MCaO = 56g; M_{SiO_2} = 60g

Với những điều kiện như sau: x, y, z là những số nguyên, dương;

Tỉ lệ x : y : z là những số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tỉ lệ:

x:y:z = 13/62 : 12/56 : 75/60 = 0,21 : 0,21 : 1,25 = 1 : 1 : 6

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là: Na2O.CaO.6SiO2

Bài 30.3 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Lời giải:

1. Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2

2. CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2

Bài 30.4 trang 38 Sách bài tập Hóa học 9: Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A. HNO3; C. HCl;

B. H2S04; D. HF.

Lời giải:

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh:

Si02 + 4HF → SiF4 + 2H20

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải sách bài tập Hóa 9 Xem thêm