Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Sách bài tập Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 51.1 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Tiến hành thí nghiệm sau:

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

Lời giải:

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.

Bài 51.2 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Rót khoảng 100 ml H20 vừa đun sôi vào cốc thủy tinh, sau đó cho đường ăn vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần dung dịch sang cốc khác đậy lại, để yên sau một ngày, quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.

Lời giải:

Có đường kết tinh trong cốc do độ tan của saccarozơ trong nước lạnh nhỏ hơn trong nước nóng.

Bài 51.3 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra:

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 51.4 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9: Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

Lời giải:

TN1: Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2: Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2S04, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải sách bài tập Hóa 9 Xem thêm