Giải SBT Công nghệ 7 Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại

Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại bao gồm lời giải đầy đủ và chi tiết cho từng bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7, sẽ giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững nội dung bài học và giải bài tập hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo!

Giải bài tập SBT Công nghệ lớp 7 bài 13

Bài 1 trang 21, 22 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Bài 1.1 trang 21 SBT Công nghệ 7: Phòng trừ sâu, bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc:

A. Phòng là chính; phát hiện, diệt trừ sâu hại kịp thời; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ; lấy biện pháp canh tác làm cơ sở.

B. Phòng là chính; trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng, triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ; lấy biện pháp canh tác làm cơ sở.

C. Phòng là chính; diệt trừ sâu, bệnh triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp tốt nhất để phòng trừ; lấy biện pháp canh tác làm cơ sở.

D. Phòng là chính; sử dụng nhiều biện pháp tổng hợp tốt nhất để diệt trừ sâu, bệnh hại; lấy biện pháp canh tác làm cơ sở.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 1.2 trang 21 SBT Công nghệ 7: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng là:

A. Canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp thủ công; biện pháp hóa học; biện pháp công nghiệp.

B. Canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp hóa học; biện pháp vật lí; biện pháp kiểm dịch thực vật.

C. Canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp thủ công; biện pháp hóa học; biện pháp sinh học; biện pháp kiểm dịch thực vật.

D. Canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp vật lí; biện pháp kiểm dịch thực vât; biện pháp tạo giống chống sâu, bệnh hại.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 1.3 trang 22 SBT Công nghệ 7: Để phòng trừ sâu, bệnh hại có hiệu quả, phải:

A. Tùy theo từng loại sâu, bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, lấy biện pháp phòng bệnh làm cơ sở.

B. Tùy theo từng loại sâu, bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, lấy biện pháp diệt trừ bệnh làm cơ sở.

C. Tùy theo từng loại sâu, bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, lấy biện pháp tạo giống làm cơ sở.

D. Tùy theo từng loại sâu, bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, lấy biện pháp canh tác làm cơ sở.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 trang 22 SBT Công nghệ 7

Từ những thông tin trong bài 13 SGK Công nghệ 7, em hãy điền các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng theo mẫu bảng dưới đây:

Phòng trừ sâu, bệnh hại Trừ sâu, bệnh hại

Lời giải:

Các biện pháp phòng và trừ sâu, bệnh hại phù hợp được thể hiện trong bảng dưới đây:

Phòng trừ sâu, bệnh hại Trừ sâu, bệnh hại

- Biện pháp canh tác.

- Biện pháp sử dụng giống chống sâu, bệnh hại.

- Biện pháp kiểm dịch thực vật

- Biện pháp thủ công

- Biện pháp hóa học.

- Biện pháp sinh học.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 13. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Công nghệ 7 Xem thêm