Giải SBT Công nghệ 7 Bài 34: Nhân giống vật nuôi

1 12

Mời các bạn tham khảo Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 34: Nhân giống vật nuôi do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là phần hướng dẫn giải cho các bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của Quý thầy cô và các bạn học sinh.

Bài 1 trang 48 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho câu sau:

Chọn phối là:

A. Chọn giống tốt để phát huy tác dụng của vật nuôi theo mục đích chăn nuôi.

B. Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản để thế hệ sau có chất lượng thịt cao hơn.

C. Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.

D. Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản làm tăng số lượng đàn vật nuôi.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 2 trang 49 SBT Công nghệ 7

Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ (…) trong mẫu sơ đồ dưới đây sao cho đúng:

Giải Sách bài tập Công nghệ lớp 7

Lời giải:

Giải Sách bài tập Công nghệ lớp 7

Bài 3 trang 49 SBT Công nghệ 7

Nêu sự khác nhau giữa chọn lọc với chọn phối; chọn giống và nhân giống thuần chủng giống vật nuôi.

Lời giải:

- Chọn lọc khác chọn phối:

+ Chọn lọc là chọn những cá thể trong đàn của cùng một giống đạt tiêu chuẩn định trước để có được các cả thể bố và mẹ tốt.

+ Chọn phối là chọn cặp giao phối, nghĩa là chọn những cá thể cái tốt, đực tốt ghép đôi với nhau cho sinh sản nhằm đạt mục đích chăn nuôi. Con đực và con cái có thể cùng giống hoặc khác giống.

- Khác nhau giữa chọn giống và nhân giống thuần chủng vật nuôi:

+ Chọn giống là chọn cá thể tốt theo tiêu chuẩn để làm đực giống hay cái giống.

+ Nhân giống thuần chủng là chọn ghép đôi con đực với con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ, giữ và hoàn thiện các đặc tính của giống.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 34. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.
Đánh giá bài viết
1 12
Giải SBT Công nghệ 7 Xem thêm