Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 17

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 21 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy điền vào chỗ chấm (…) những địa danh nổ ra khởi nghĩa Yên Bái.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 2 trang 21 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Lời giải:

+) Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

Ngày 25 tháng 12 năm 1927.

Ngày 9 tháng 12 năm 1929.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930.

X

Ngày 9 tháng 2 năm 1930.

+) Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

Hội Phục Việt.

Tân Việt Cách mạng đảng.

X

Việt Nam Quốc dân đảng.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

+) Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì những nguyên nhân nào?

X

Thực dân Pháp còn mạnh.

X

Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.

X

Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.

Nhân dân không ủng hộ.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Đánh giá bài viết
1 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Xem thêm