Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 18

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy tô màu đỏ vào khuyên tròn tại địa danh Hương Cảnh (Trung Quốc)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì của cách mạng nước ta?

Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

X

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+) Ai là người đã thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam?

X

Nguyễn Ái Quốc.

Trịnh Đình Cửu.

Lê Hồng Sơn.

Lề Hồng Phong.

+) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã thông qua các văn kiện nào?

Tuyển ngôn, Điều lệ.

Luận cương chính trị.

X

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

Đường cách mệnh.

+) Ai là người đã soạn thảo ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng ta?

Trần Phú.

X

Nguyễn Ái Quốc.

Nguyễn Văn Cừ.

Hồ Tùng Mậu.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Đánh giá bài viết
1 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Xem thêm