Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 25

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược nổ ra vào ngày nào?

Ngày 23 – 9 – 1945.

Ngày 14 – 9 – 1946.

Ngày 18 – 12 – 1945.

X

Ngày 19 – 12 – 1946.

+) Địa phương đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc?

X

Hà Nội.

Huế.

Đà Nẵng.

Đà Nẵng.

+) Nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?

Dựa vào sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

X

Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Trường kì đấu tranh hòa bình bằng các biện pháp mít tinh, biểu tình… đòi thực dân Pháp trao trả độc lập cho dân tộc ta.

Nhân nhượng với Pháp để cùng chung sống hòa bình, khi nào lực lượng của ta đủ mạnh thì tiến hành kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta?

Lời giải:

Đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cách sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế”:

- Toàn dân: Huy động sức mạnh của toàn dân tộc không phân biệt giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, dân tộc, giới tính… hễ là người Việt Nam đều đứng lên chống giặc cứu nước.

- Toàn diện: trên tất cả các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa…

- Trường kì: kháng chiến lâu dài.

- Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: dựa vào sức mình là chính tuy nhiên cũng cần liên hệ, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

+) Nêu tóm tắt diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947.

Lời giải:

Từ cuối năn 1946, quân dân ta chủ động tấn công quân Pháp, bao vây, giam chân lực lượng chúng ở Hà Nội và các thành phố, thị xã.

- Hà Nội:

• Cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra ác liệt ở nhiều sân bay, nhà ga, tuyến phố,…trong gần hai tháng.

• Ngày 17-2-1947, Trung đoàn thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch.

- Tại các thành phố lớn: Nam Định, Huế, Đà Nẵng,… quân ta chủ đọng tấn công địch, loại khỏi vòng chiến đấu một số lực lượng của chúng.

- Các tỉnh phía Nam đẩy mạnh chiến tranh du kích, chặn đánh địch trên các tuyến giao thông, phá cơ sở hậu cần của chúng.

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công, chặn đánh; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp tấn công và rút lui.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Âm mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là gì?

X

Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

X

Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

X

Khóa chặt biên giới Việt – Trung.

Kết thúc chiến tranh.

+) Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là gì?

Quân ta phải rút khỏi Việt Bắc.

X

Đại bộ phận quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.

X

Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn.

X

Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Đánh giá bài viết
1 314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Xem thêm