Giải Toán lớp 3 VNEN bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải chương trình mới. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Mô hình trường học mới VNEN là gì? Cách giảng dạy theo mô hình giáo dục mới như thế nào? Những ưu và khuyết điểm của mô hình trường học VNEN đối với giáo dục Việt Nam ra sao? VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài tập Toán lớp 3 theo chương trình mới VNEN: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

A. Hoạt động cơ bản về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

1. Chơi trò chơi "Truyền điện": Ôn lại bảng nhân 2, 3, 4, 5, 6

Trả lời:

Bảng nhân 2

Bảng nhân 3

Bảng nhân 4

Bảng nhân 5

Bảng nhân 6

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7= 14

2 x 8 = 16

2 x9 = 18

2 x 10 = 20

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

2. Em đọc bài toán sau và thảo luận cách giải: (sgk)

3. Đặt tính rồi tính: 21 x 4 và 34 x 2

Trả lời:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

B. Hoạt động thực hành về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Câu 1: Trang 27 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài làm:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Câu 2: Trang 27 toán VNEN 3 tập 1

Đặt tính rồi tính:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài làm:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Câu 3: Trang 27 toán VNEN 3 tập 1

Giải bài toán:

Mỗi ngăn xếp được 21 quyển truyện. Hỏi 3 ngăn như thế xếp được bao nhiêu quyển truyện?

Bài làm:

Ba ngăn xếp được tất cả số quyển truyện là:

21 x 3 = 63 (quyển truyện)

Đáp số: 63 quyển truyện

C. Hoạt động ứng dụng về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Câu 1: Trang 27 toán VNEN 3 tập 1

Giải bài toán:

Mỗi ô tô chở được 32 người. Hỏi 3 ô tô như thế chở được tất cả bao nhiêu người?

Bài làm:

Ba ô tô chở được số người là:

32 x 3 = 96 ( người)

Đáp số: 96 người.

Bên cạnh những bài giải toán VNEN lớp 3 đã học, bài học tiếp theo ở chương này với nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) được giải rất chi tiết. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết. Mời các em cùng tải về tham khảo.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ), các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 105
Giải Toán lớp 3 VNEN Xem thêm