Giải Toán lớp 3 VNEN bài 13: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 13: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải cụ thể theo mô hình trường học mới VNEN.

A. Hoạt động cơ bản về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

1. Chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"

Quay kim trên vòng tròn số để nhận được một số, chẳng hạn số 2

Viết số nhận được vào ô trống:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Trả lời:

Ví dụ:

a. 11 x 2 = 22

b. 12 x 3 = 36

c. 21 x 4 = 84

d. 22 x 3 = 66

2. a. Thảo luận cách đặt tính và cách tính (sgk)

b. Đặt tính rồi tính: 26 x 3 và 48 x 2

Trả lời:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

B. Hoạt động thực hành về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Câu 1: Trang 28 toán VNEN 3 tập 1

a. Tính:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

b. Đặt tính rồi tính:

49 x 2 64 x 3 45 x 5

83 x 4 27 x 6 32 x 4

Bài làm:

a.

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

b.

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Câu 2: Trang 29 toán VNEN 3 tập 1

Một ngày có 24 giờ. Hỏi 3 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Bài làm:

Ba ngày có tất cả số giờ là:

24 x 3 = 72 (giờ)

Đáp số: 72 giờ

Câu 3: trang 29 toán VNEN 3 tập 1

Tìm x:

x: 4 = 16

x: 3 = 64

Bài làm:

a. x: 4 = 16

x = 16 x 4

x = 64

b. x: 3 = 64

x = 64 x 3

x = 192

Câu 4: Trang 29 toán VNEN 3 tập 1

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a. 3 giờ 10 phút

b. 8 giờ 20 phút

c. 6 giờ 45 phút

d. 10 giờ 35 phút

Bài làm:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

C. Hoạt động ứng dụng về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Câu 1: Trang 29 toán VNEN 3 tập 1

Em hỏi người lớn trong gia đình và ghi vào vở số kg gạo gia đình ăn trong một tháng. Tính xem trong 3 tháng gia đình em ăn hết khoảng bao nhiêu kg gạo?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Mỗi tháng, gia đình em 6 người (cả lớn và bé) ăn hết 18 kg gạo.

Vậy ba tháng gia đình em ăn hết số kg gạo là:

18 x 3 = 54 (kg)

Đáp số: 54 kg.

Bên cạnh những bài giải toán VNEN lớp 3 đã học, VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN để bạn đọc cùng tham khảo để có thể hiểu rõ hơn về mô hình trường học mới VNEN này.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 13: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ), các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 VNEN Xem thêm