Giải Toán lớp 4 VNEN bài 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 79 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 93 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "Đặt bài toán theo sơ đồ":

Ví dụ:

Ngọc và Mai có 30 quyển vở. Tỉ số của số quyển vở của hai bạn là 2/3. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở.

2. Đọc bài toán 1 và viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 40 : 2 = 20

Số bé là: 20 x 3 = 60

Số lớn là: 60 + 40 = 100

Đáp số: số bé 60, số lớn 100.

3. Đọc bài toán 2, viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Chiều dài bằng 5/2 chiều rộng. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 15 : 3 = 5

Chiều dài là: 5 x 5 = 25

Chiều rộng là: 25 - 15 = 10

Đáp số: chiều dài 25, chiều rộng 10

4. Giải bài toán sau:

Hiệu của hai số là 28. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm mỗi số

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 28 : 2 = 14

Số lớn là: 14 x 5 = 70

Số bé là: 70 - 28 = 42

Đáp số: số lớn 70, số bé 42

B. Hoạt động thực hành bài 93 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 81 VNEN toán 4 tập 1

Hiệu của hai số là 100, tỉ số của chúng là 7/3. Tìm mỗi số

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 3 = 4 (phân)

Giá trị mỗi phần là: 100 : 4 = 25

Số lớn là: 25 x 7 = 175

Số bé là: 175 - 100 = 75

Đáp số: Số lớn 175; số bé 75

Câu 2: Trang 81 VNEN toán 4 tập 1

Số nữ thôn Đoài nhiều hơn số nam là 60 người. Số nam bằng 7/8 số nữ. Hỏi thôn Đoài có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

8 - 7 = 1 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 60 : 1 = 60 (người)

Vậy thôn Đoài có số nữ là: 60 x 8 = 480 (người)

Thôn Đoài có số nam là: 480 - 60 = 420 (người)

Câu 3: Trang 81 VNEN toán 4 tập 2

Số cây cam trong vườn ít hơn số cây chanh là 110 cây. Tỉ số của cây chanh và số cây cam là 7/5. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam, có bao nhiêu cây canh?

Ta có sơ đồ:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 - 5 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 110 : 2 = 55 (cây)

Trong vườn có số cây chanh là: 55 x 7 = 385 (cây)

Trong vườn có số cây cam là: 385 - 110 = 275 (cây)

Đáp số: Chanh 385 cây, cam 275 cây

C. Hoạt động ứng dụng bài 93 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 81 VNEN toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó:

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Nếu bài toán:

Số quyển vở của bạn Nam nhiều hơn số quyển vở bạn Ngọc là 6 quyển. Tỉ số vở của Nam bằng 5/4 số vở của Ngọc. Hỏi Nam có bao nhiêu quyển vở, Ngọc có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Theo sơ đồ đã cho, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 4 = 1 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 6 : 1 = 6 (quyển vở)

Nam có số quyển vở là: 6 x 5 = 30 (quyển vở)

Ngọc có số quyển vở là: 30 - 6 = 24 (quyển vở)

Đáp số: Nam 30 quyển, Ngọc 24 quyển

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 2.940
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 4 VNEN Xem thêm