Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 25: Thực hành

Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương là lời giải hay cho các câu hỏi sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Quan sát hình và hoàn thành bảng

Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

a) Bảng các dòng biển theo hai nửa cầu

Các dòng biển nóng

Hướng chảy

Các dòng biển lạnh

Hướng chảy

Nửa cầu Bắc

- Gơn – Xtrim

- Đông Nam-Tây Bắc

- Gron-len

- Bắc-Nam

- Bắc xích đạo

- Gần Đông-Tây

- Ca-li-fooc-ni-a

- Đông Bắc-Tây Nam

- Cư-rô-si-ô

- Gần Nam-Bắc

Nửa cầu Nam

- Bra-xin

- Tây Bắc-Đông Nam

- Pe-ru

- Đông Nam-Tây Bắc

- Đông úc

- Tây Bắc-Đông Nam

- Ben-ghe-la

- Nam-Bắc

b) Bảng các dòng biển theo đại dương

Các dòng biển nóng

Hướng chảy

Các dòng biển lạnh

Hướng chảy

Thái Bình Dương

- Bắc xích đạo

- Gần Đông-Tây

- Ca-li-fooc-ni-a

- Đông Bắc - Tây Nam

- Cư-rô-si-ô

- Gần Nam-Bắc

- Pe-ru

- Đông Nam - Tây Bắc

- Đông úc

- Tây Bắc-Đông Nam

Đại Tây Dương

- Gơn – Xtrim

- Đông Nam-Tây Bắc

- Ben-ghe-la

- Nam-Bắc

- Bra-xin

- Tây Bắc-Đông Nam

- Gron-len

- Bắc-Nam

Ấn Độ Dương

2. Từ hai bảng trên, rút ra những nhận xét sau

- Ở nửa cầu Bắc:

+ Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

+ Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

- Ở nửa cầu Nam:

+ Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

+ Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

- Kết luận:

+ Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

+ Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

+ Các dòng biển nóng và lạnh thường xuyên chảy theo hướng ngược nhau.

3. Quan sát hình 65 (SGK.76) hoàn thành bảng sau

Các điểm trên vĩ tuyến 60oB

Nhiệt độ (oC)

Tên dòng biển (nóng, lạnh) chảy qua

A

- 19

Dòng biển lạnh La-bra-đo

B

- 8

Dòng biển lạnh La-bra-đo

C

+ 2

Dòng biển nóng Gơn-xtrim

D

+ 3

Dòng biển nóng Gơn-xtrim

4. Vẽ các dòng biển nóng, lạnh trong đại dương thế giới vào hình

Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải VBT Địa lý lớp 6 bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương bao gồm chi tiết lời giải các câu hỏi VBT Địa lý lớp 6 cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng kiến thức Địa lý Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất lớp 6 đạt kết quả cao.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 6 Xem thêm