Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

1 16

Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 4

Giải VBT Địa lý lớp 6: Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách Vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

1. Hãy ghi tên các hướng quy định trên bản đồ vào hình 12

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

2. Em hãy xác định hướng từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

+ OA là hướng: Đông Đông Bắc.

+ OB là hướng: Đông Đông Nam.

+ OC la hướng: Tây Tây Nam.

+ OD là hướng: Tây Tây Bắc.

3. Em hãy xác định hướng từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

- Hình 14

+ OA là hướng: Hướng Bắc.

+ OB là hướng: Hướng Nam.

+ OC la hướng: Hướng Tây.

+ OD là hướng: Hướng Đông.

- Hình 15

+ OA là hướng: Hướng Tây Bắc.

+ OB là hướng: Hướng Bắc.

+ OC la hướng: Hướng Đông Bắc.

+ OD là hướng: Hướng Đông Nam.

- Hình 16

+ OA là hướng: Hướng Tây Bắc.

+ OB là hướng: Hướng Đông Bắc.

+ OC la hướng: Hướng Đông Đông Bắc.

+ OD là hướng: Hướng Tây Nam.

4. Em hãy xác định tọa độ các điểm A, B, C, D

Trả lời:

- Tọa độ điểm A (120oB; 60oT).

- Tọa độ điểm B (120oN; 30oT).

- Tọa độ điểm C (120oB; 30oĐ).

- Tọa độ điểm D (180oN; 60oN).

5. Cho 4 điểm có tọa độ địa lý như sau: Em hãy ghi vị trí của bốn điểm này trên hình

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giải VBT Địa lý lớp 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí bao gồm chi tiết lời giải các câu hỏi VBT Địa lý lớp 6 cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng kiến thức Địa lý Chương 1: Trái Đất lớp 6 đạt kết quả cao.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 16
Địa lý lớp 6 Xem thêm