Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

1 58

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 77 VBT Địa lí 9: Dựa vào lược đồ sau

a) Điền tên các tỉnh, thành phố của Đông Nam Bộ vào chỗ chấm (…).

b) Nêu tóm tắt ý nghĩa ý trí địa lí của vùng.

Lời giải:

a)

Giải VBT Địa Lý 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

b) Ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ:

- Gần các vùng nguyên liệu lớn của cả nước: Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

- Giáp vùng biển thuận lợi để phát triển kinh tế biển đặc biệt đây là vùng biển giàu tiềm năng về dầu khí.

- Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế giới.

- Có TP. Hồ Chí Minh- trung tâm văn hóa chính trị, đầu mối quan trọng của vùng cũng như cả nước.

Như vậy vùng Đông Nam Bộ có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong khu vực và thế giới.

Bài 2 trang 78 VBT Địa lí 9:

Dựa vào bài học, hãy điền những nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 3 trang 78 VBT Địa lí 9:

a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước = 100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Đông Nam Bộ so với cả nước”.

b) Viết nhận xét tóm tắt về tình hình dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

Lời giải:

a)

Tiêu chí Năm Đông Nam Bộ Cả nước Đông Nam Bộ so với cả nước (%)
Thu nhập bình quân đầu người/tháng(nghìn đồng) 2012 3016,4 1999,8 150,8
Tỉ lệ người lớn biết chữ (%) 2009 96,7 94,0 102,9
Tuổi thọ trung bình (năm) 2009 74,6 72,8 102,5
Tỉ lệ dân thành thị (%) 2014 62,7 33,1 189,4

b) - Tỉ lệ dân thành thị khá lớn, tỉ lệ dân thành thị của vùng so với cả nước là 189,4%.

- Đời sống dân cư khá ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần cả nước (với 3016,4 nghìn đồng, cả nước là 1999,8 nghìn đồng).

- Trình độ dân trí cao, tỉ lệ người lớn biết chữ cao hơn cả nước, so với cả nước là 102,5%.

- Tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước (của vùng là 74,6 tuổi, cả nước là 72,9 tuổi).

Bài 4 trang 79 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất.

Lời giải:

Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước do

X A. Đông Nam Bộ có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao hơn.
  B. điều kiện sống văn minh, hiện đại hơn.
  C. khí hậu ấm áp, nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng.
  D. Đông Nam Bộ có nhiều vùng đất chưa khai phá.

Bài 5 trang 79 VBT Địa lí 9: Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ TP. HỒ CHÍ MINH CHIA THEO THÀNH THỊ NÔNG THÔN (nghìn người)

Năm 1995 2000 2005 2010 2014
Tổng 4640 5275 6231 7347 7982
Thành thị 3466 4376 5145 6114 6555
Nông thôn 1174 899 1086 1233 1427

Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2014.

Bài 6 trang 80 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

Tỉ lệ dân hoạt động nông nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm mạnh không phải do

  A. nội thành mở rộng ra vùng ngoại ô.
  B. dân cư hoạt động trong nông nghiệp chuyển sang hoạt động công nghiệp và dịch vụ.
  C. một bộ phận dân nông thôn đi lập nghiệp ở nơi khác.
X D. vùng ngoại thị bị ô nhiễm nặng, nông dân phải bỏ đi nơi khác.

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 58
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm