Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

1 185

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009 được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 15 VBT Địa lí 9:

Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy:

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là

A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

Lời giải:

a) Tính và điền nội dung vào bảng sau:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng.

- Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là

  A. tháp năm 1989.
X B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là

  A. tháp năm 1989.
X B. tháp năm 2009.

- Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là

X A. tháp năm 1989.
  B. tháp năm 2009.

Bài 2 trang 16 VBT Địa lí 9: Từ những phân tích và so sánh trên, cho biết:

Đánh dấu (X) vào ý đúng

a) Nước ta có cơ cấu dân số thuộc loại

A. già.           B. trẻ.

b) Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng

A. già đi          B. trẻ hơn.

c) Sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta là do

A. Chất lượng cuộc sống đang tăng.

B. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả

C. Cả hai ý trên đều đúng

D. Cả hai ý trên đều sai

Lời giải:

a) Nước ta có cơ cấu dân số thuộc loại

  A. già
X B. trẻ

b) Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng

X A. già đi
  B. trẻ hơn

c) Sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta là do:

  A. chất lượng cuộc sống đang tăng.
  B. công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả.
X C. cả hai ý trên đều đúng.
  D. cả hai ý trên đều sai.

Bài 3 trang 16 VBT Địa lí 9: Điền những nội dung thích hợp vào sơ đồ sau:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 185
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm