Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong Sách VBT nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Bài 1 trang 22 VBT Địa lí 9: Cho bảng số liệu sau

Giải VBT Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp | Giải vở bài tập Địa Lí 9

a) Vẽ biểu đồ (4 đường đồ thị) thể hiện sự tăng trưởng các tiêu chí ở bảng trên.

b) Biểu đồ trên cho thấy (Đánh dấu X vào ý đúng nhất).

A. các tiêu chí đều tăng.

B. tốc độ tăng không đều.

C. sản lượng lúa tăng nhanh nhất.

D. cả 3 ý trên đều đúng.

c) Sản lượng lúa có tốc độ tăng nhanh nhất do (Đánh dấu X vào ý đúng nhất).

A. diện tích trồng lúa tăng quanh năm.

B. năng suất lúa cả năm tăng nhanh.

C. cả diện tích và năng suất đều tăng nhanh.

D. sản lượng lúa bình quân đầu người tăng nhanh.

Lời giải:

a)

Giải VBT Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp | Giải vở bài tập Địa Lí 9

Biểu đồ thể hiện một số tiêu chí tăng trưởng của sản xuất lúa giai đoạn 1980-2014.

b)

  A. các tiêu chí đều tăng.
  B. tốc độ tăng không đều.
  C. sản lượng lúa tăng nhanh nhất.
X D. cả 3 ý trên đều đúng.

c)

  A. diện tích trồng lúa tăng quanh năm.
  B. năng suất lúa cả năm tăng nhanh.
X C. cả diện tích và năng suất đều tăng nhanh.
  D. sản lượng lúa bình quân đầu người tăng nhanh.

Bài 2 trang 23 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

Nam Bộ trồng được nhiều cây ăn quả có giá trị là do:

X A. có khí hậu nóng quanh năm và diện tích đất lớn, thích hợp trồng nhiều cây ăn quả.
  B. có nhiều kênh rạch.
  C. khí hậu có hai mùa: mùa mưa và mùa khô
  D. không có ý nào trong 3 ý trên.

(Giải thích: bài 8, ý 3 phần I SGK trang 27 Địa lí 9)

Bài 3 trang 24 VBT Địa lí 9:

Hãy điền vào lượng đồ sau các vùng chăn nuôi nhiều trâu bò, lợn, gia cầm

Lời giải:

- Vùng chăn nuôi nhiều trâu bò: Trung và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Vùng nuôi nhiều lợn: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

- Vùng chăn nuôi gia cầm: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 219
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm