Giải VBT Toán lớp 6: Tập hợp các số nguyên

1 7

Giải VBT Toán lớp 6: Tập hợp các số nguyên là lời giải hay cho các câu hỏi trong Vở bài tập Toán lớp 6 nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán Đại số chương 2 lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 74 bài 3

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.

Phương pháp giải 

Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Kí hiệu là: Z.

Lời giải chi tiết

-4 ∈ N: sai

4 ∈ N: đúng

0 ∈ Z: đúng

5 ∈ N: đúng

-1 ∈ N: sai

1 ∈ N: đúng

Giải VBT Toán lớp 6 trang 75 bài 4

Điền cho đủ các câu sau:

a) Nếu - 5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì + 5oC biểu diễn…

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là…

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn…

Phương pháp giải 

Xem phần nhận xét SGK toán 6 tập 1 trang 69.

Lời giải chi tiết

a) Nếu - 5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì + 5oC biểu diễn 5 độ trên 0oC.

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là 3143m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 75 bài 5

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Phương pháp giải

Số đối của số a là số - a và ngược lại số đối của số - a là số a.

Lưu ý: số đối của 0 chính là 0.

Lời giải chi tiết

Số đối của +2, 5, -6, -1, -18 lần lượt là - 2;- 5; 6; 1;18.

Giải VBT Toán 6 bài Tập hợp các số nguyên bao gồm 3 câu hỏi có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải toán về số nguyên, tập hợp số nguyên, ôn tập Chương 2 Số học Toán lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 7
Giải VBT Toán lớp 6 Xem thêm