Giải VBT Vật lý lớp 6 - Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

1 3

Giải VBT Vật lý lớp 6 - Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học trên lớp, từ đó hoàn thành tốt mục tiêu học tập của mình.

Giải VBT Vật lý lớp 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

A. Học theo SGK

II - SỰ NGƯNG TỤ

1. Tìm cách quan sát sự ngưng tụ.

c) Rút ra kết luận.

Câu C1 trang 93 VBT Vật Lí 6: Sự khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm:

Lời giải:

- Nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và cốc thí nghiệm lúc đầu bằng nhau. Sau khi cho đá lạnh vào cốc thí nghiệm thì nhiệt độ nước trong cốc thí nghiệm thấp hơn trong cốc đối chứng.

Câu C2 trang 93 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm xảy ra hiện tượng có nước đọng ở mặt ngoài.

Hiện tượng này không xảy ra ở mặt ngoài cốc đối chứng.

Câu C3 trang 93 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Các giọt nước đọng ở ngoài cốc thí nghiệm không phải là do nước ở trong cốc thấm ra.

Vì nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm không có màu còn nước ở trong cốc có pha màu. Nước trong cốc không thể thấm qua thuỷ tinh ra ngoài được.

Câu C4 trang 93 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do hơi nước trong không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại.

Câu C5 trang 93 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Như vậy dự đoán của chúng ta là đúng.

2. Vận dụng

Câu C6 trang 93 VBT Vật Lí 6: Hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ:

Lời giải:

VD 1: Hơi nước trong các đám mây ngưng tự tạo thành mưa.

VD 2: Khi hà hơi vào mặt gương, hơi nước trong hơi thở gặp gương, ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ làm mờ gương.

Câu C7 trang 93 VBT Vật Lí 6: Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.

Lời giải:

Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt sương đọng trên lá.

Câu C8 trang 94 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Rượu trong chai không đậy nút sẽ cạn dần vì khi không đậy nút mặt thoáng của rượu thông với không khí bên ngoài nên sự bay hơi xảy ra mạnh hơn so với sự ngưng tụ nên hơi rượu thoát ra ngoài không khí do đó rượu cạn dần.

Rượu đựng trong chai nút kín không cạn vì rượu đựng trong chai cũng đồng thời xảy ra 2 quá trình bay hơi và ngưng tụ nhưng rượu trong chai đậy kín có bao nhiêu rượu bay hơi thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ lại nên lượng rượu sẽ không giảm.

Ghi nhớ:

- Sự biến đỏi của một chất từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

- Sự ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi.

B. Giải bài tập

1. Bài tập trong SBT

Bài 26-27.3 trang 94 VBT Vật Lí 6: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây.

B. Sự tạo thành sương mù.

C. Sự tạo thành hơi nước.

D. Sự tạo thành mây.

Lời giải:

Chọn C.

Sự tạo thành hơi nước là từ quá trình bay hơi hoặc sôi của nước lỏng chứ không phải sự ngưng tụ.

Bài 26-27.4 trang 94 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi vì trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp mặt gương lạnh, hơi nước này ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ làm mờ gương.

Sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại vì những giọt nước này lại bay hơi hết vào không khí và mặt gương sáng trở lại.

Bài 26-27.5 trang 94 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Sương mù thường có vào mùa lạnh.

Khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan, vì nhiệt độ tăng làm cho tốc độ bay hơi tăng.

2. Bài tập tương tự

Bài 27a trang 95 Vở bài tập Vật Lí 6: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Sự tạo thành giọt sương trên lá cây.

B. Sự tạo thành nước mưa.

C. Sự tạo thành lớp khói trắng ở vòi ấm khi đun nước.

D. Sự tạo thành hơi nước.

Lời giải:

Chọn D.

Vì sự tạo thành hơi nước là bay hơi chứ không liên quan đến sự ngưng tụ.

Bài 27b trang 95 Vở bài tập Vật Lí 6: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Quần áo khô đi khi phơi nắng.

B. Nước đựng trong chum cạn dần.

C. Sự tạo thành lớp khói trắng ở vòi ấm khi đun nước.

D. Cả ba hiện tượng trên.

Lời giải:

Chọn C.

Sự tạo thành lớp khói trắng ở vòi ấm khi đun nước là sự ngưng tự của hơi nước khi gặp nhiệt độ môi trường bên ngoài ấm.

Bài 27c trang 95 Vở bài tập Vật Lí 6: Tại sao nước đựng trong chai nút kín lại không bị cạn?

Lời giải:

Nước đựng trong chai nút kín không cạn vì nước đựng trong chai cũng đồng thời xảy ra 2 quá trình bay hơi và ngưng tụ nhưng nước trong chai đậy kín có bao nhiêu nước bay hơi thì cũng có bấy nhiêu nước ngưng tụ lại nên lượng nước sẽ không giảm.

Ở bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về sự chuyển một chất từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. Ngược lại với quá trình trên, quá trình chuyển từ thể hơi sang thể lỏng được gọi là sự ngưng tụ. Vậy sự ngưng tụ có những đặc điểm gì đáng chú ý? Bài 27 Vật lý lớp 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) sẽ giải đáp ngay cho các em câu hỏi này.

Các tài liệu liên quan:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải VBT Vật lý lớp 6 - Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo). Để học tốt môn Vật lý 6, mời các bạn tham khảo thêm Giải bài tập SGK Vật lý 6, Giải bài tập SBT Vật lý 6 và các đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý khác.

Đánh giá bài viết
1 3
Giải VBT Vật lý lớp 6 Xem thêm