Giải Vở bài tập Địa lí 4 bài 23: Ôn tập

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23: Ôn tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 51, 52 VBT địa lí 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức về Địa lí 4 tập 2. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23

Bài 1. (trang 51 VBT Địa Lí 4): Điền các địa danh: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ; các sông: sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai vào lược đồ sau:

Lời giải:
Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23

Bài 2. (trang 52 VBT Địa Lí 4): Hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23

Bài 3. (trang 52 VBT Địa Lí 4): Gạch bỏ khung chữ có nội dung không đúng:

Lời giải:

Giải Vở bài tập Địa lí lớp 4 bài 23

Đánh giá bài viết
10 1.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa lý 4 Xem thêm