Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 12

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 27 VBT Địa Lí 7: Quan sát ba ảnh ở trang 39 SGK, nêu đặc điểm của mỗi ảnh và xếp loại kiểu môi trường rồi ghi vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Ảnh

Cây cỏ

Đất đai

Nguồn nước

Xếp loại môi trường

a) Xa-ha-ra

không có

đất cát, khô cằn

không có nước

Môi trường hoang mạc.

b) Công viên Sê-ra-gát (Tan-da-ni-a)

đồng cỏ và cây bụi gai

đất khô

suối nhỏ

Môi trường nhiệt đới.

c) Bắc Công-gô

cây cối xanh tốt, rậm rạp.

đất feralit màu mỡ

dồi dào

Môi trường xích đạo ẩm.

Bài 2 trang 27 VBT Địa Lí 7: Chọn biểu đồ nhiệt ẩm phù hợp với ảnh xavan trên trang 40 SGK

Lời giải:

Ảnh xavan cho thấy:

- Thực vật: đồng cỏ xa van rộng.

- Thảm thực vật đó phản ảnh lượng mưa lớn theo mùa, nhiệt độ cao.

- Ảnh xa van phù hợp với đặc điểm lượng mưa lớn, tập trung theo mùa và nhiệt độ cao của biểu đồ B.

Bài 3 trang 28 VBT Địa Lí 7: Chọn biểu đồ chế độ nước của các sông X và sông Y phù hợp với biểu đồ mưa A, B, C trên trang 40 SGK. Nhận xét:

Lời giải:

a. Đặc điểm chế độ nước của sông X:

+ Tổng lượng mưa cả năm rất lớn.

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng 3 đến 8.

+ Thời kì nước thấp từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông X là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: A.

b. Đặc điểm chế độ nước của sông Y:

+ Tổng lượng mưa cả năm nhỏ, phân hóa theo mùa.

+ Thời kì nước sông tập trung cao từ tháng 6 đến tháng 9.

+ Thời kì nước thấp từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

+ Đối chiếu với ba biểu đồ lượng mưa: A, B, C thì biểu đồ chế độ nước của sông Y là phù hợp với chế độ mưa của biểu đồ: C.

Bài 4 trang 28 VBT Địa Lí 7: Chọn biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong trang 41 SGK có đặc điểm của đới nóng (Lưu ý, xem lại các tiêu chuẩn về nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng ở mục 1, bài 5 và các mục 1, bài 6, bài 7). Xác định biểu đồ đới nóng tiêu biểu nhất trong số các biểu đồ A, B, C, E.

Lời giải:

- Trong số các biểu đồ trên; biểu đồ có nhiệt độ cao đều quanh năm trên 200C.

Lượng mưa lớn khoảng trên 1500mm.

Đường biểu diễn nhiệt độ có hai lần cực đại tương ứng với hai thời điểm Mặt Trời lên thiên đỉnh đó chính là biểu đồ B.

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, Giải bài tập SGK Địa lý 7 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
37 4.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Địa Lí 7 Xem thêm