Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 33 VBT Địa Lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2000 của một số nước Đông Nam Á theo bảng số liệu dưới đây:

Nước

Tỉ lệ tăng trưởng (%)

Nước

Tỉ lệ tăng trưởng (%)

In-đô-nê-xi-a

4,8

Thái Lan

4,4

Ma-lai-xi-a

8,3

Việt Nam

6,7

Phi-lip-pin

4,0

Xi-ga-po

9,9

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của một số nước

Đông Nam Á năm 2000

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 2 trang 33 VBT Địa Lí 8: Điền nội dung (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của khu vực Đông Nam Á.

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 3 trang 34 VBT Địa Lí 8: Dựa vào bảng dưới đây, hãy tính tỉ lệ sản lượng lúa, cà phê của các nước Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới (năm 2000). Ghi kết quả vào cột trống trong bảng:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 4 trang 34 VBT Địa Lí 8: Điền vào sơ đồ dưới đây các nội dung phù hợp.

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 5 trang 34 VBT Địa Lí 8: Đông Nam Á có những điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước:

(Đánh dấu X vào ô trống có ý đúng nhất)

a) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, sông ngòi dày đặc

b) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, nguồn nước dồi dào

c) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào

d) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, sông ngòi dày đặc

Lời giải:

(Đánh dấu X vào ô trống có ý đúng nhất)

a) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, sông ngòi dày đặc

X

b) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, nguồn nước dồi dào

c) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào

d) Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, sông ngòi dày đặc

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lý 8, Tài liệu học tập lớp 8, Giải bài tập SGK Địa lý 8 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
15 2.581
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa Lí 8 Xem thêm