Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 35 VBT Địa Lí 8: Ghi vào bảng sau tên của các nước ASEAN theo thứ tự năm gia nhập:

Tên nước

Năm gia nhập

Tên nước

Năm gia nhập

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

Lời giải:

Tên nước

Năm gia nhập

Tên nước

Năm gia nhập

1. Thái Lan

1967

7. Việt Nam

1995

2. Ma-lai-xi-a

1967

8. Mi-an-ma

1997

3. Phi-lip-pin

1967

9. Lào

1997

4. Xin-ga-po

1967

10. Cam-pu-chia

1999

5. In-đô-nê-xi-a

1967

11. Đông-ti-mo

Chưa gia nhập

6. Bru-nây

1984

Bài 2 trang 35 VBT Địa Lí 8: Từ sau 1990, mục tiêu chung của ASEAN là gì?

Lời giải:

“Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.

Bài 3 trang 35 VBT Địa Lí 8: Ghi tên các nước Đông Nam Á vào bảng cho phù hợp.

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2001

Các nước đạt trên 1000 USD/người

Các nước đạt dưới 1000 USD/người

Lời giải:

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2001

Xin – ga – po,
Bru – nây,
Ma-lai-xi-a,
Thái Lan

Phi-lip-pin,
In-đô-nê-xi-a,
Việt Nam,
Lào,
Cam-pu-chia

Bài 4 trang 36 VBT Địa Lí 8: Việt Nam gia nhập ASEAN năm:

Lời giải:

Năm 1995.

Bài 5 trang 36 VBT Địa Lí 8: Tham gia vào ASEAN, nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?

Lời giải:

Lợi thế

Khó khăn

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, thị trường tiêu thụ.
+ Giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực.
+ Thu hút vốn đầu tư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.
+ Khai thác tốt tài nguyên trong nước.

+ Sự khác biệt về chế độ chính trị, bất đồng ngôn ngữ.
+ Chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia.

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 8 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lý 8, Tài liệu học tập lớp 8, Giải bài tập SGK Địa lý 8 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
2 2.504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Địa Lí 8 Xem thêm