Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 67 - 68: Ôn tập: Thực vật và động vật có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 87, 88 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 67 - 68

Bài 1. (trang 87 VBT Khoa Học 4):

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Rắn hổ mang

c) Gà

1.2. Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng

c) Rắn hổ mang

1.3 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

a) Chuột đồng

b) Cú mèo

c) Rắn hổ mang

1.4 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng

c) Cú mèo

1.5 Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào?

a) Đại bàng.

b) Cú mèo

c) Gà.

d) Rắn hổ mang.

Lời giải:

1.1 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Gà

1.2 Trong số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào?

Chọn (b) Chuột đồng

1.3 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Rắn hổ mang

1.4 Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào?

Chọn (a) Đại bàng.

1.5 Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào?

Chọn (c) Gà.

Bài 2. (trang 88 VBT Khoa Học 4):

Đánh mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 67 - 68

Bài 3. (trang 88 VBT Khoa Học 4):

Chuỗi thức ăn là gì?

Lời giải:

- Chuỗi thức ăn (quan hệ thức ăn) (xích thức ăn) là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ.

Đánh giá bài viết
2 548
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Khoa học 4 Xem thêm