Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 46, 47: Lắp mạch điện đơn giản

119 5.964

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47: Lắp mạch điện đơn giản có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 77, 78 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Câu 1 trang 77 Vở bài tập Khoa học 5

Cho pin, bóng đèn, dây điện và một số vật nhỏ làm bằng các chất khác nhau. Hãy nêu một cách cho phép xác định trong các vật nhỏ đó, vật nào dẫn điện, vật nào cách điện.

Trả lời:

- Lắp mạch điện thắp sáng đèn. Sau đó tách một đầu dây điện ra khỏi bóng đèn (hoặc một đầu của pin) để tạo ra một chỗ hở trong mạch. Kết quả là đèn không sáng, vậy không có dòng điện chạy qua bóng đèn khi mạch bị hở.

- Chèn các vật nhỏ làm bằng các chất khác nhau vào chỗ hở của mạch và quan sát xem đèn có sáng không. Nếu đèn sáng là vật đó dẫn điện; nếu đèn không sáng là vật đó cách điện.

Câu 2 trang 77 Vở bài tập Khoa học 5

Đánh dấu × vào ☐ dưới hình vẽ mạch điện đã được mắc đúng, đèn sáng.

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Trả lời:

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Câu 3 trang 77 Vở bài tập Khoa học 5

Hãy điền chú thích vào chỗ …. ở hình vẽ mạch điện dưới đây và sử dụng mũi tên (⟶) để biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch.

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Trả lời:

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 46, 47

Câu 4 trang 78 Vở bài tập Khoa học 5

Bạn Hải dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy nêu bốn khả năng có thể dẫn đến đèn không sáng.

Trả lời:

Bốn khả năng có thể dẫn đến đèn không sáng:

- Một đầu dây không nối với cự âm.

- Mạch điện bị đứt.

- Hai đầu dây đều nối với cực âm của pin.

- Hai đầu dây đều nối với cực dương của pin.

Câu 5 trang 78 Vở bài tập Khoa học 5

Hãy tìm hiểu chiếc phích cắm điện, nêu một bộ phận dẫn điện, một bộ phận cách điện và lí do vì sao phải làm như vậy.

Trả lời:

Bộ phận dẫn điện: phần kim loại cắm vào ổ của nguồn điện.

Bộ phận cách điện: phần chuôi cầm.

Đánh giá bài viết
119 5.964
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm