Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 12: Nhà Trần thành lập

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 12

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 12: Nhà Trần thành lập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 22, 23 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 12

Bài 1. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

a) Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh:

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ.

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Toản.

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn.

X

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

b) Chức quan nào của nhà Trần trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều:

Khuyến nông sứ.

Đồn điền sứ

X

Hà đê sứ

Đại sứ

Bài 2. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: đến đánh, đặt chuông lớn, oan ức, cầu xin, các quan, vua vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp.

Lời giải:

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì oan ức hoặc cầu xin. Trong các buổi yến tiệc, có lúc quan và vua cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Câu 3. (trang 23 VBT Lịch Sử 4): Hãy nêu việc làm để chứng tỏ nhà Trần rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước.

Lời giải:

- Chức quan trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều: lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê

- Nhân dân: cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị an ức.

- Các vua nhà Trần: đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng Thái thượng hoàng, cùng trông nom việc nước. Vua, quan cùng nắm tay nhau, hát ca vui vẻ.

Đánh giá bài viết
17 1.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 4 Xem thêm