Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 1: "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1: "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 5, 6 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1

Câu 1 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 5

Ảnh dưới đây (tàu Pháp, 1858) gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào?

 Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1

a. Tàu của Pháp vào Đà Nẵng để buôn bán.

b. Tàu của Pháp vào Gia Định để buôn bán.

c. Tàu chiến của thực dân Pháp vào chiếm Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Trả lời:

Chọn c. Tàu chiến của thực dân Pháp vào chiếm Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Câu 2 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp

 Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1

Trả lời:

 Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 1

Câu 3 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng, quân Pháp tiếp tục đưa quân vào đánh chiếm Gia Định, gây ra cảnh loạn lạc cho dân chúng:

“Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

(Trích bài “Chạy Tây” của Nguyễn Đình Chiểu)

Trước nỗi khổ của dân chúng, Trương Định đã hành động ra sao?

Trả lời:

Trương Định đã ở lại làm chủ soái, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân, cùng nhân dân chống thực dân Pháp.

Câu 4 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân , Trương Định đã quyết định.

☐ Tuân lệnh vua, giải tán nghĩa binh.

☐ Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp.

☐ Ở lại cùng nhân dân chống giặc.

Trả lời:

☒ Ở lại cùng nhân dân chống giặc.

Câu 5 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Trương Định được nhân dân tôn làm Lãnh binh.

☐ Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay từ khi chúng vừa tấn công Gia Định.

☐ Cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Trương Định là phong trào kháng chiến lớn nhất thời kì đó.

☐ Trương Định được nhân dân tôm làm “Bình Tây Đại nguyên soái”

Trả lời:

S - Trương Định được nhân dân tôn làm Lãnh binh.

Đ - Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay từ khi chúng vừa tấn công Gia Định.

Đ - Cuộc khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Trương Định là phong trào kháng chiến lớn nhất thời kì đó.

Đ - Trương Định được nhân dân tôm làm “Bình Tây Đại nguyên soái”.

Câu 6 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 5

Em học tập được gì từ tấm gương của Trương Định?

Trả lời:

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định là tấm gương quyết đoán trước vận mệnh của đất nước. Tấm gương yêu nước, thương dân, cùng nhân dân chống lại giặc Pháp xâm lược.

Đánh giá bài viết
208 10.980
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm