Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 12

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 27, 28 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 12

Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Trả lời:

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

- Ngoại xâm và nội phản.

⟹ Nước ta ở trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”

Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống “giặc đói”.

a. Lập hũ gạo cứu đói.

b. Xin viện trợ nước ngoài.

c. Trồng cây lương thực có năng suất cao.

d. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.

Trả lời:

a. Lập hũ gạo cứu đói.

Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Để cùng cả nước góp gạo cứu trợ ngay cho đồng bào đang bị nạn đói. Bác Hồ đã có sáng kiến: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, số gạo tiết kiệm đó bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”. Chính Người đã gương mẫu thực hiện trước.

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống “Thương người như thế thương thân”.

Câu 4 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Biện pháp để đẩy lùi “giặc dốt” là

☐ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

☐ Đưa người ra nước ngoài học tập.

☐ Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

Trả lời:

☒ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

Câu 5 trang 2 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã có những đóng góp gì? Điều đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

- Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho “Quỹ độc lập” và “Quỹ đảm phụ quốc phòng”; “Tuần lễ vàng” đã thu được gần 4 tạ vàng.

- Điều đó thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn.

Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Trả lời:

- Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

- Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.

Đánh giá bài viết
271 12.963
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm