Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”

Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 13

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 13: “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 29, 30 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 13

Câu 1 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Chép lại câu mà em thích nhất trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu trên thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam là phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.

Câu trên thể hiện truyền thống đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta.

Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:

☐ Ngày 23 - 9 – 1945

☐ Ngày 19 - 12 - 1946

☐ Ngày 23 - 11 – 1946

☐ Ngày 20 - 12 - 1946

Trả lời:

☒ Ngày 19 - 12 - 1946

Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu như thế nào? Vì sao nhân dân ta lại có tinh thần quyết tâm như vậy?

Trả lời:

*Cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội cùng đồng bào cả nước:

- Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

+ Ở Hà Nội: Nhân dân dựng chiến luỹ để ngăn cản quân Pháp, bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và chính phủ rời thành phố về căn cứ.

+ Ở Huế: quân và dân ta nhất tề vùng lên nổ súng vào các vị trí địch chiếm đóng ở phía Nam bở sông Hương.

+ Ở Đà Nẵng: Trung đoàn Vệ quốc quân Quảng Nam cùng tự vệ và nhân dân kiên cường chặn đánh địch từ trung tâm đến ngoại ô thanhg phóp

⟹ Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược diễn ra quyết liệt. Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

*Nhân dân ta có tinh thần quyết tâm như vậy vì:

- Muốn bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được.

- Niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì?

Trả lời:

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa

- Thể hiện truyền thống yêu nước từ ngàn xưa của dân tộc ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

- Thể hiện ý chí quyết tâm giữ gìn và bảo vệ đất nước của ông cha ta thời kháng chiến chống Pháp như Bác đã nói trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" năm 1946: " Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!".

Câu 5 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh cho điều gì được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập?

Trả lời:

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đánh giá bài viết
308 14.870
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm