Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 16

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 35, 36, 37 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 16

Câu 1 trang 35 Vở bài tập Lịch sử 5

Bổ sung thông tin vào hai hình dưới đây:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 16

……………………… (tháng 2 – 1951)

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 16

……………………… (tháng 5 – 1952)

Trả lời:

- Hình ảnh 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp (tháng 2 – 1951).

- Hình ảnh 2: Đại hội chiến sẽ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc (tháng 5 – 1952).

Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Nêu tên bảy anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Trả lời:

Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khản Trần Đại Nghĩa và Hoàng Hanh.

Câu 3 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có ý nghĩa gì?

Trả lời:

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua.

Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Ghi chú thích vào hình dưới đây và nêu lên suy nghĩ của em về tình cảm giữa quân và dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 16

Trả lời:

- Ghi chú cho hình ảnh: Các chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.

- Cùng chung mục tiêu đánh bại thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập cho dân tộc, quân và dân Việt Nam đã kề vai sát cánh trong chiến đấu, quân và dân giống như “cá với nước” – gắn bó với nhau và không thể thiếu. Trong sản xuất, các chiến sĩ cũng cùng nhân dân tạo ra nhiều lương thực, của cải vật chất phục vụ cho chiến đấu, góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục. Chính vì thế, hậu phương ngày càng vững mạnh, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp mau chóng giành thắng lợi.

Câu 5 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của hậu phương để góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Trả lời:

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Các trường Đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.

- Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến

Đánh giá bài viết
231 14.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm