Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 7, 8 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2

Câu 1 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5

Trả lời các ý sau:

- Những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ đã làm gì?

- Mục đích của những việc làm đó là gì?

Trả lời:

- Trong những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp.

- Mục đích của việc làm đó là để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu.

Câu 2 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 5

Chọn các thông tin phù hợp với đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2

Câu 3 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5

Chọn các ý dưới đây rồi điền kí hiệu (A hoặc B hoặc C,…) vào ô trống ở sơ đồ sau sao cho phù hợp.

A. Nguyễn Trường Tộ là người hiểu biết sâu rộng.

B. Triều đình nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu tình hình các nước trên thế giới.

C. Nguyễn Trường Tộ là một nhà nho tiến bố, giàu lòng yêu nước.

D. Nguyễn Trường Tộ mong muốn dân giàu, nước mạnh.

E. Vua quan nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn có những thay đổi trong nước.

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 2

Câu 4 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5

Người đời sau đánh giá về Nguyễn Trường Tộ như thế nào?

Trả lời:

Người đời sau kính trọng, coi ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.

Câu 5 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ.

Trả lời:

Nguyễn Trường Tộ là người yêu nước, thương dân. Là người hiểu biết sâu rộng và mạnh dạn đề nghị canh tân đất nước nhằm đưa nước ta thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu.

Đánh giá bài viết
311 18.819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm