Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 3

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 9, 10, 11 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 3

Câu 1 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, triều đình nhà Nguyễn có sự chia rẽ thành các phái:

a. Phái chủ hòa, chủ trương thương thuyết với Pháp.

b. Phái chủ chiến, chủ trương tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

- Theo em, Tôn Thất Thuyết thuộc phái nào?

Trả lời:

Tôn Thất Thuyết thuộc phái chủ chiến, chủ trương tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

Câu 2 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy sắp xếp các thông tin dưới đây sao cho phù hợp với diễn biến của sự kiện lịch sử bằng cách điền kí hiệu (A, B, C, D) vào ô trống.

A. Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động.

B. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.

C. Quân Pháp bối rối, ra sức cố thủ, đến gần sáng thì đánh trả lại rồi tiến vào kinh thành Huế.

D. Giặc Pháp giả vờ mời Tôn Thất Thuyết đến họp để bắt ông.

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 3

Câu 3 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 5

Sau khi rời khỏi kinh thành, vua Hàm Nghi đã ban Chiếu Cần vương.

a. Theo em, Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân ta làm gì?

b. Sự hưởng ứng Chiếu Cần vương của nhân dân ta đã trở thành phong trào khởi nghĩa lớn nhất cuối thế kỉ XIX, phong trào này có tên là gì? Bắt đầu từ năm nào?

Trả lời:

a. Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước.

b. – Phong trào khởi nghĩa lớn nhất cuối thế kỉ XIX là phong trào Cần vương.

- Bắt đầu từ năm 1885.

Câu 4 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy hoàn thành bảng sau:

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo khởi nghĩa

Địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Ba Đình

Bãi Sậy

Hương Khê

Trả lời:

Tên cuộc khởi nghĩa

Người lãnh đạo khởi nghĩa

Địa điểm diễn ra khởi nghĩa

Ba Đình

- Phạm Bành

- Đinh Công Tráng

Thanh Hóa

Bãi Sậy

Nguyễn Thiện Thuật

Hưng Yên

Hương Khê

Phan Đình Phùng

Hà Tĩnh

Câu 5 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Tại sao tên của các nhân vật lãnh đạo khởi nghĩa nêu ở câu 4 được đặt cho nhiều trường học, đường phố?

Trả lời:

Vì các nhân vật đó đều có công với đất nước, họ đã lãnh đạo nhân dân hưởng ứng phong trào Cần vương, cùng nhân dân chống lại giặc ngoại xâm.

Câu 6 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy cho biết ý nghĩa của phong trào Cần vương.

Trả lời:

- Phong trào Cần vương thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân.

- Tạo thành phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi và rộng khắp lúc bấy giờ.

- Là tiền đề cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống Pháp và giành thắng lợi sau này.

Đánh giá bài viết
144 8.695
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm