Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 11, 12, 13 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4

Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với đất nước ta là:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4

Câu 2 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Những giai các, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,..

Câu 3 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát các hình sau đây:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4

Hình 1. Kéo cày thay trâu

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 4

Hình 2. Phu kéo xe thời Pháp thuộc

Hãy nêu cảm nghĩ về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX bị áp bức, bóc lột nặng nề, cuộc sống hết sức khổ cực, đói nghèo.

Câu 4 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

☐ Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.

☐ Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.

☐ Các giai cấp, tầng lớp mới hình thành bên cạnh sự tồn tại của các giai cấp cũ.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Câu 5 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX liệu có làm cho nước ta giàu mạnh, nhân dân ta được tự do?

Trả lời:

Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX không thể làm cho nước ta giàu mạnh, nhân dân ta được tự do. Nó làm cho mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao, mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc.

Đánh giá bài viết
290 18.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm