Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 17, 18 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 7

Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.

Trả lời:

- Đông Dương Cộng sản đảng,

- An Nam Cộng sản đảng

- Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 2 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng

Lí do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:

☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

☐ Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc.

☐ Có một đảng Cộng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cách mạng thế giới.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Câu 3 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5

Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

(Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thời gian

 

Địa điểm

 

Người chủ trì

 

Nội dung

 

Trả lời:

Thời gian

Đầu xuân năm 1930

Địa điểm

Hồng Công (Trung Quốc)

Người chủ trì

Nguyễn Ái Quốc

Nội dung

Bàn việc thống nhất lực lượng. Nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta.

Câu 4 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời:

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam..

- Làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đó, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Câu 5 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy sưu tầm một số câu thơ hoặc một số lời bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời:

Bài thơ: Ba mươi năm đời ta có Đảng

Tác giả: Tố Hữu

(Trích)

... Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây, xương sắt da đồng

Đảng ta, muôn vạn công nông

Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Đảng ta Mác – Lê-nin vĩ đại

Lại hồi sinh, trả lại cho ta

Trời ca, đất rộng bao la

Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.

Từ ấy đã ba mươi năm chẵn

Cuộc đời ta theo Đảng tiến lên

Đường xa bao nỗi truân chuyên

Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi

Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước

Đảng ta đưa dân nước ta đi...

Con đường cách mạng trường kỳ

Ba mươi năm ấy, bước đi vững vàng.…

>> Chi tiết: Em hãy sưu tầm một số câu thơ hoặc một số lời bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam

Đánh giá bài viết
326 21.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm