Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6 trang 45 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 3, luyện tập lại các dạng bài về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Mời các em cùng thầy cô giáo tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

Câu 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Câu 2. a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây:

Gợi ý: Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

- Dòng 1: Cùng nghĩa với thiếu nhi

- Dòng 2: Đáp lại câu hỏi của người khác

- Dòng 3: Người làm việc trên tàu thuỷ.

- Dòng 4: Tên của một trong Hai Bà Trưng.

- Dòng 5: Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

- Dòng 6: Trái nghĩa với khô héo (nối về cây cối).

- Dòng 7: Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…).

- Dòng 8: Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b) Viết lại từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm.

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

TRẢ LỜI:

Câu 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Cộng đồng.

Trận bóng dưới lòng đường

Lừa và ngựa

Bận

Các em nhỏ và cụ già Tiếng ru

Những chiếc chuông reo

Câu 2. a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ồ trống ở từng dòng dưới đây :

Gợi ý; Tất cả các từ ngữ đểu bắt đầu bằng chữ T.

- Dòng 1: Cùng nghĩa với thiếu nhi.

- Dòng 2: Đáp lại câu hỏi của người khác.

- Dòng 3: Người làm việc trên tàu thủy.

- Dòng 4: Tên của một trong Hai Bà Trưng.

- Dòng 5: Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ).

- Dòng 6: Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối).

- Dòng 7: Cùng nghĩa với cộng đồng (tập ...).

- Dòng 8: Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.

b) Viết từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm: TRUNG THU

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Xem thêm